Strona główna » Zdrowie » Jak walczyć z uzależnieniem, nałogiem – Sprawdź jak pokonać złe nawyki

Jak walczyć z uzależnieniem, nałogiem – Sprawdź jak pokonać złe nawyki

Wpis adresowany do wszystkich osób, które zastanawiają się jak walczyć z uzależnieniem, nałogiem.

Żeby wygrać z uzależnieniem, nałogiem niezbędne jest podjęcie świadomej decyzji i zatrzymanie pragnienia związanego z uzależnieniem. Silna wola nie wystarczy. Abstynencja od nałogu jest absolutnie kluczowa. Praca nad samym sobą oraz przekonanie, że jesteśmy w stanie pokonać złe nawyki, ma równie istotny wpływ na skuteczność.

Uzależnienia i złe zwyczaje niosą za sobą miażdżące problemy. Poniżej przedstawię Ci moje propozycje jak poradzić sobie z uzależnieniem. Powstało dużo publikacji na temat walki z nałogami, o tym jak wygrać z nałogiem, a mimo to wpadamy w kłopoty,  z którymi nie możemy sobie poradzić.

Zastanawiasz się jak pokonać nałóg? Przedstawiam w zwięzłej formie problem uzależnień oraz najważniejsze aspekty wychodzenia z nałogów na podstawie moich osobistych doświadczeń i przemyśleń. Na wstępie warto zaznaczyć, że wszyscy złe nawyki posiadamy.

Nie ma znaczenia czy w swoim środowisku uchodzisz za wzór do naśladowania, czy wręcz przeciwnie jesteś traktowany jak osoba, od której należy trzymać się z dala. Każdy człowiek w mniejszym lub większym stopniu ma coś, nad czym warto pracować. Z różnych względów i powodów.

Czy uzależnienie i nałóg to to samo?

Nie bez powodu używamy tych dwóch pojęć na przemian.  W polskim internecie znajdziemy niemalże jednakowe wyjaśnienie słów “nałóg” i “uzależnienie”. Jednak jeśli się zagłębimy w temat, to źródła anglojęzyczne nieco szerzej tłumaczą i rozróżniają te dwa pojęcia. Według zagranicznych specjalistów główna różnica polega na tym, że nałóg charakteryzuje się zależnością psychiczną od czegoś (najczęściej od różnych substancji), natomiast uzależnienie jest to fizjologiczna zależność organizmu człowieka.

W rzeczywistości ta różnica często jest mało zauważalna. W praktyce nałóg z czasem przechodzi w uzależnienie. W dalszej części wpisu pozwolę sobie bardziej uogólnić temat i używać tych dwóch pojęć w podobnym znaczeniu. Przyjmujemy, że nałóg równa się uzależnieniu. W takim rozumieniu uzależnienie (nałóg) dzieli się na fizyczne i psychiczne (behawioralne).

Wnioski:

 • Uzależnienie i nałóg są różnymi pojęciami,
 • nałóg poprzedza uzależnienie,
 • nałogiem jest psychiczna zależność, uzależnieniem – fizjologiczna zależność,
 • fizjologiczne uzależnienie przerywamy poprzez detoks. Po detoksykacji uzależnienie znika całkowicie, jeśli po okresie detoksu nie używamy substancji, które spowodowały uzależnienie,
 • nałóg (behawioralne uzależnienie) ma pod sobą grunt emocjonalny, więc leczenie wybieramy, biorąc pod uwagę psychologiczny aspekt uzależnienia.

Co to jest uzależnienie (nałóg)?

Uzależnienie (nałóg) to nieodparty pociąg do substancji czy obiektów, wyrażony w wykonaniu określonych czynności, bez których człowiek odczuwa dyskomfort psychiczny.

Jakie są przyczyny uzależnienia (nałogu)?

Pojawienie się uzależnienia jest powiązane z potrzebą ucieczki od rzeczywistości. Jeśli chodzi o psychiczne uzależnienie, to poprzez nie osoba chowa się od takich sytuacji i uczuć, które przynoszą jej dyskomfort. W taki sposób człowiek ucieka od codzienności, ponieważ nie chce brać na siebie odpowiedzialności za swoje życie i podjęte decyzje.

Skąd się bierze ta niezdolność do bycia odpowiedzialnym? Jak większość innych cech charakteru, formuje się ona od dziecka. Nawet osoby z już uformowaną świadomością, głęboko w środku czują wyrzuty i obrazę w stosunku do wszystkiego i wszystkich dookoła. Osoba uzależniona zawsze obwinia w swoich niepowodzeniach innych. Prawdziwa obraza jest adresowana rodzicom.

Wynika to z tego, że w dzieciństwie takiej osoby rodzice nie dają jej wystarczająco miłości i uwagi. Nie dostaje ona pochwały za rzeczy, które robiła dobrze. Wręcz przeciwnie słyszy w swoim kierunku za dużo krytyki i narzekania, że robi wszystko źle. W rezultacie dziecko zostaje z niską samooceną i poczuciem niepewności.

Taka osoba nawet w dorosłym życiu nie wierzy w nic, co robi, bo i tak wie, że jej się nie uda. Dlatego finalnie przestaje próbować robić cokolwiek i zmieniać się w życiu na lepsze. Znajduje natomiast pocieszenie w alkoholu, narkotykach, grach komputerowych czy w innych uzależnieniach.

Ogólnie rzecz biorąc, uzależnienia bardzo często są spowodowane zwykłą ciekawością do czegoś nowego, lub chęcią odnalezienia się w różnych kręgach społecznych.

Stres, trudne sytuacje życiowe wywołują ostrą potrzebę odprężenia się i poczucia większej pewności siebie i wartości swoich sił. Te problemy dotyczą najczęściej nastolatków i osób w młodym wieku, co z kolei oznacza, że ta grupa społeczna jest bardziej narażona na różne uzależnienia.

Przyczyny uzależnienia (nałogu):

 • Brak nawyków radzenia sobie w trudnych sytuacjach,
 • brak umiejętności radzenia sobie ze stresem,
 • stan depresji,
 • negatywne nastawienie do otoczenia i do całego życia,
 • ciekawość,
 • presja otoczenia,
 • rodzinna historia,
 • chęć oderwania się od rzeczywistości.

Jak rozpoznać uzależnienie – kiedy wpadamy w nałóg?

Bardzo często w rzeczywistości nałóg upodabnia się do hobby-zainteresowań. Powstaje problem z odróżnieniem tych dwóch zjawisk. Nałóg różni się od hobby tym, że nie przynosi żadnej korzyści dla osobistego rozwoju. Na odwrót niszczy życie socjalne, relacje z bliskimi, przeszkadza otworzyć cały potencjał osobisty.

Cechy człowieka z pasją

 • Ma szeroki krąg zainteresowań,
 • rozwija się kompleksowo,
 • podtrzymuje dobre relacje ze światem zewnętrznym, jest w dobrych,
 • relacjach z rodziną,
 • preferuje pracę, rodzinę i dbałość o relację z przyjaciółmi od innych zajęć.

Cechy człowieka z nałogiem

 • Traci więź socjalną, przebywa w konflikcie z rodziną i znajomymi,
 • najczęściej cały wolny czas poświęca jednemu zajęciu,
 • zaprzecza i zakłamuje rzeczywistość na temat własnego uzależnienia,
 • cierpi z powodu niepowodzenia w życiu osobistym oraz zawodowym,
 • nie ma siły odmówić sobie  nałogu,
 • w razie niedostępności produktu uzależniającego doznaje silnego dyskomfortu albo wpada w depresyjny stan.

Czy uzależnienie jest dziedziczne?

Naukowcy i lekarze spierają się na temat faktu czy uzależnienie jest chorobą oraz, czy może być dziedziczne. “Gen uzależnienia” nie został potwierdzony. Część ekspertów twierdzi, że uzależnienie to nie choroba ze względu na wadliwe założenia. Zwracają oni uwagę na fakt, że wielu “domniemanych chorych” staje się zdrowymi samodzielnie, po prostu odstawiając uzależniającą substancję.

Z drugiej strony amerykańska agencja rządowa National Institute on Drug Abuse wyraźnie stwierdza, że uzależnienia zaliczają się do chorób przewlekłych.

Od czego można się uzależnić?

 • Narkotyki
 • Leki
 • Alkohol
 • papierosy
 • Adrenalina
 • Hazard, w tym poker internetowy i zakłady sportowe
 • Zakupy
 • Korzystanie z Internetu, w tym gry online i media społecznościowe
 • Ćwiczenia fizyczne
 • Zadłużanie się
 • obsesja gromadzenia
 • praca
 • kradzież (kleptomania)
 • Ból
 • Nieuporządkowane, obfite jedzenie – niektórzy lekarze twierdzą, że niektóre pokarmy, takie jak słodkie przekąski, mogą pobudzać uzależnienia od żywności
 • Pornografia, seks i kluby ze striptizem

Jakie uzależnienie jest najgorsze?

nie ma czegoś jak najgorszy nałóg

jak się w**biesz w gówno to zawsze najgorsze będzie to, z czym masz problem.

chcecie się pocieszać ze ktoś jest w**bany w coś nie najgorszego?

Czy nałóg to choroba?

Często możemy spotkać się z poglądem, iż uzależnienie nie jest chorobą, a jedynie wyborem osoby uzależnionej. Podczas pierwszego użycia faktycznie jest to wybór, natomiast z każdym kolejnym mózg ulega nieodwracalnym zmianom. Osoba uzależniona traci kontrolę nad swoim zachowaniem.

Takie choroby jak otyłość, cukrzyca czy rak również mogą się wiązać z osobistymi wyborami jak dieta, ćwiczenia czy ekspozycja na słońce.

Spór wśród naukowców trwa. Trzeba jasno zaznaczyć, że istnieją czynniki środowiskowe, które w znaczący sposób zwiększają ryzyko uzależnień. Do takich czynników zaliczyć można wychowywanie się w rodzinie z problemami alkoholowymi czy uczęszczanie do szkoły, gdzie popularne jest branie narkotyków.

Czy uzależnienie można wyleczyć?

Do skutecznego leczenia uzależnień niezbędnych jest szereg konkretnych działań, a pierwszym z nich będzie prawidłowe rozpoznanie problemu. Najpopularniejsze formy leczenia to terapia indywidualna, grupowa lub farmakologiczna, lub połączone formy terapii.

Niestety wiele osób, które potrzebują pomocy – terapii – nigdy jej nie otrzymuje. Kluczowym elementem, który może wpłynąć na sukces leczenia, jest wsparcie rodziny i przyjaciół. Terapia może spowodować trwały powrót do zdrowia.

Według mnie uzależnienie jest chorobą przewlekłą. Niestety ludzie bardzo często nie rozumieją problemu uzależnień, a same osoby dotknięte uzależnieniem traktują jako “niemoralne” i nieposiadające silnej woli. Ludzie Ci nie rozumieją, że osoby uzależnione psychicznie i fizycznie dążą w kierunku substancji, rzeczy, od których są uzależnione mimo negatywnych konsekwencji.

Uzależnienie to choroba, którą można leczyć profesjonalnymi metodami. Na osobę uzależnioną może wpłynąć każdy, bez względu na wiek i płeć. Najskuteczniejsze metody leczenia uzależnień to terapia grupowa i indywidualna. W ostatnich latach bardzo dużą popularność zyskują terapie dwunasto krokowe wywodzące się z terapii AA.

Przechodzimy więc do konkretów. Na koniec najważniejsze (moim zdaniem) wskazówki jak walczyć z nałogiem.

6 sposobów jak wygrać z uzależnieniem, nałogiem

1. Jak pokonać nałóg? Stań w prawdzie!

Dalsze czytanie nie ma sensu jeżeli nie staniesz w prawdzie przed samym sobą. Specyfika nałogów i uzależnień jest taka, że izoluje człowieka od rzeczywistego postrzegania świata. Poprzez fałszywe patrzenie na siebie samego odcinamy się od społeczności do wąskiej grupy ludzi a w ostateczności, do jednostki.

Im wcześniej zdasz sobie sprawę z problemów, które masz, tym lepiej dla Ciebie. Samo pytanie jak walczyć z nałogiem sugeruje problem. To jest podstawą dalszego działania. Życie w kłamstwie i próby ukrycia, uciekania czy niedostrzegania jedynie odwlekają w czasie nieuchronną katastrofę.

Pytanie jak wygrać z nałogiem nie ma sensu, kiedy chcesz od niego uciec, zamiast stawić mu czoła. Uzależnienia odbijają się na życiu twoim i twoich bliskich. Rujnują je. Priorytetowo trzeba skończyć z tym co jest złe dla ciebie i twojego otoczenia.

2. Określ cel – walka z nałogiem

Wiedząc, co chcesz wyeliminować, musisz jasno określić cel swojego działania. Życie nie jest zawieszone w próżni i usuwając z niego swoje nałogi, musimy zorganizować coś nowego w ich miejsce. Uzależnienia lubią powracać jak bumerang.

Podstawą zmiany powinna być chęć walki z nałogami dla samego siebie. By twoje życie stało się lepsze. Nie dla mamy, żony, dziewczyny, chłopaka czy przyjaciółki. Strata którejkolwiek z tych osób zagraża utratą motywacji i realnym powrotem problemu.

Celem powinno być przekucie nałogów w dobre nawyki. Od Ciebie zależy, co to będzie. Im dłuższy czas trwasz w nałogach, z których czerpałeś iluzję i pozory szczęścia, tym trudniej będzie Ci dokonać zmiany. Ważne, żeby się nie poddawać, ważne, żeby mimo potknięć i upadków nie tracić wiary w to, że jesteś w stanie osiągnąć swój cel. Mając go, już jesteś na dobrej drodze, żeby wygrać z nałogiem.

3. Zmień środowisko

W radzeniu sobie w trudnych chwilach warto mieć dobrej jakości wsparcie. Często okazuje się jednak, że towarzystwo, w którym się obracasz, dzieli z Tobą nałogi i uzależnienia. Osoby z pozoru życzliwe i sprawiające wrażenie takich, którym zależy na Twoim życiu, tak naprawdę mogą pełnić rolę konia trojańskiego.

Mam na myśli sytuacje, w których grono doradców jest szerokie, a tak naprawdę nikogo z tych ludzi Twoje życie nie dotyczy, nie interesuje ich to, co będzie dalej, szerzej pojęte dobro. Co gorsza, Twoja klęska sprawia im satysfakcje. Bardzo potrzebne jest zweryfikowanie swoich kontaktów i znajomości.

Często by uporać się z nałogami, potrzebna jest zmiana towarzystwa, szukanie wsparcia i pomocy u osób, które rzeczywiście i realnie chcą ci pomóc, którym na tym zależy. Znalezienie ich może okazać się piekielnie trudne, aczkolwiek jeśli to się uda, to jest bardzo ważny czynnik warunkujący sukces.

Warto szukać pomocy, lecz nie należy zapominać, by bardzo uważać, komu ufamy. Ludzie, którym na Tobie zależy to podstawowe wsparcie i pomoc w walce z nałogiem.

4. Planuj czas – nie trać go na uzależnienia

Z męskiego punktu widzenia mogę stwierdzić, że najgorszym co może spotkać faceta, jest nadmiar wolnego czasu. Jeżeli odpowiednio zaplanujemy dzień, tydzień czy miesiąc to może się okazać, że fizycznie zabraknie nam chwili na marnowanie życia i zdrowia. Fizycznie nie wystarczy nam czasu na nałogi, i złe przyzwyczajenia.

Często spotykam się z widokiem młodych osób, które w czasie pracy czy szkoły zajmują się zbieractwem odpadów, czy niekończącą się rekreacją i wypoczynkiem. Jednocześnie nasuwa mi się widok pewnego człowieka, który do końca chwil, w których był względnie sprawny fizycznie, potrafił zorganizować sobie zajęcie i pracę.

Należy jasno postawić pytanie, do której grupy ludzi chcemy należeć? Do tej, która szuka wiecznie przerwy, wolnego, wypoczynku? Czy do tej, co zawsze potrafi znaleźć motywację do działania nad samym sobą, pracy, życia?

Posiadając mniej wolnego czasu, odpowiedź na pytanie jak wygrać z nałogiem może okazać się niepotrzebna, gdyż po prostu zabraknie nam czasu na nałóg. Dobrze zaplanowany dzień to sprzymierzeniec jeśli już podjąłeś decyzje, że chcesz walczyć z uzależnieniem i pokonać je.

5. Nie bój się wsparcia z zewnątrz

Jeśli Twoje problemy urosły do tego stopnia, że przerastają Cię i nie wiesz jak pokonać nałóg, nie możesz liczyć na wsparcie wśród znajomych czy rodziny. Nie bój się pomocy od organizacji czy instytucji, które oferują profesjonalną pomoc.

Każdy z nas popełnia w życiu błędy, wpada w sidła okropnych uzależnień, których konsekwencje mogą ciągnąć się latami. Jeśli masz chęć, wiarę i cel, by zmieniać swoje życie, nie możesz zapomnieć, że da się mocno zminimalizować czas, w którym osiągniesz sukces.

W gronie bliskich i specjalistów, czyli osób, którym zależy i mają doświadczenie w tematyce, z którą się borykasz, uzyskasz najlepszą pomoc. Nie trać wiary i nigdy się nie poddawaj.

6. Społeczność a walka z uzależnieniami

W podsumowaniu pragnę jeszcze zwrócić uwagę na fakt, jak owocnymi w walce z nałogami mogą okazać się „społeczności”. Istnieje wiele stron internetowych, grup, forum, na których ludzie tacy jak Ty, z podobnymi problemami zmagają się z nałogami. Dołącz do nich! W grupie raźniej. Wierzę, że uda Ci się pokonać nałogi i uzależnienia!

Dodaj komentarz